Zarządzanie

Kompleksowa obsługa

CP RE sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą nieruchomości produkcyjnych, magazynowych i biurowych w całej Polsce.

Aktualnie spółka zarządza nieruchomościami o łącznej powierzchni użytkowej ok. 150 000 m2. CP RE oferuje rzetelną i profesjonalną obsługę administracyjną, prawną i księgową obsługiwanych nieruchomości. Zapewnia także fachową pomoc w podejmowaniu niezbędnych decyzji przy wyborze solidnych firm budowanych, instalacyjnych, elektrycznych, remontowych, czy też obsługujących nieruchomości.

Zespół pracowników spółki to kadra wykwalifikowanych i licencjonowanych zarządców, inżynierów z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi, a także prawników i finansistów. Zabezpieczenie finansowe i prawidłowość wykonania umów gwarantujemy naszą polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania nieruchomościami. Honorarium za kompleksowe prowadzenie zarządu i administracji nieruchomością podlega indywidualnej wycenie po dokładnym zapoznaniu się oczekiwaniami Zleceniodawcy oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej przedmiotowej nieruchomości.